شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

بازدید مدیرعامل و مدیران شرکت فناوری بورس از روند تکمیل دیتاسنتر شرکت بورس تهران -

بازدید مدیرعامل و مدیران شرکت فناوری بورس از روند تکمیل دیتاسنتر شرکت بورس تهران

روز شنبه 18 خرداد 98، آقای مهندس دهقان مدیرعامل شرکت فناوری بورس از روند تکمیل و آماده سازی دیتاسنتر شرکت بورس بازدید نمودند. در این بازدید که آقای دکتر علیزاده معاونت پشتیبانی شرکت بورس، آقای مهندس فرهنگ مدیر فناوری و سیستمهای اطلاعاتی شرکت بورس، آقای دکتر پولادی مدیر توسعه ساختمان جدید بورس و آقای مهندس موحد معاونت شرکت فناوری بورس نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت کنونی پروژه توسط آقای مهندس شاهی مقدم قائم مقام شرکت توسن خلیج فارس ارائه و زمان دقیق بهره برداری و نصب تجهیزات اکتیو بررسی و تصمیماتی مبنی بر ارائه سرویس های متنوع دیتاسنتر به شرکت فناوری بورس اتخاذ گردید.

همچنین موارد فنی و جزییات بهره برداری توسط آقایان مهندس رضایی، مهندس خانی، مهندس علی نوری و مهندس طاهری به مدیران شرکت فناوری بورس توضیح داده شد و آیتمهای اجرایی بررسی نهایی گردید.

Post a comment

Your email address will not be published.