شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

خرید نصب و راه اندازی سیستم تهویه و سرمایش دیتاسنتر سازمان صدا و سیما