شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری دیتاسنتر وسیستم عامل سایت اصلی بانک سپه.

پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری و سیستم‌عامل سایت اصلی بانک سپه. از مهمترین ویژگی‌های این ديتاسنتر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: – استقرار نفرات نگهدار ۷x۲۴ در حوزه اکتیو و زیرساخت. – طراحی و اجرای سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریتی نوین (مدیریت فرآیندهای راهبری، مانیتورینگ متمرکز و غیره). – طراحی و بهسازی اتاق سرور. – بهسازی شبکه پسیو. – تأمین قطعات اکتیو. – ارائه طرح های بهینه‌سازی حوزه زیرساخت. – خدمات تأمین و اجرای طرح های بهینه‌سازی حوزه زیر ساخت.

ib.ebanksepah.ir/desktop