تست و راه‌اندازی

تست و آزمون برای تضمين کيفيت طراحی و اجرای يک سيستم امری حياتی است. مهمترین هدف از انجام تست‌ها اطمینان از طراحی، نصب و عملیاتی بودن سیستم بر طبق خواسته‌های اولیه می باشد. شرکت توسن خلیج فارس با دردست داشتن بهترین امکانات تست مختص مرکز داده، کاراترین و مطمئن‌ترین سیستم را تحویل مشتریان میدهد.