شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

Server

منابع پردازشی (Server)

زیرساخت پردازشی یا همان Server های بکارگرفته شده در مراکز داده، شامل رده های زیر می باشند:

سرورهای رده Mid-Range (متوسط)

این گروه از سرورها به دو رده زیر تقسیم می شوند:

  • سرورهای Rack-Mount
  • سرورهای Blade

انواع سرورهای این گروه و موارد استفاده هر کدام به شرح زیر می باشد:

  • سرورهای Rack Mount رده Midrange شامل سرورهای IBM xSeries (Lenovo)، HP ProLiant DL، Dell و Cisco UCS می باشد.

این رده از سرورها به منظور تامین نیاز پردازشی سرویسهای عمومی مراکز داده، نرم افزارهای کاربردی، پایگاههای داده با حجم تراکنش متوسط، و زیرساخت مجازی سازی مورد استفاده قرار می گیرد.