شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

پروژه ها

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری,تعمیر و تعویض کلیه قطعات و تجهیزات بانک مسکن

سرویس و نگهداری,تعمیر و تعویض کلیه قطعات و تجهیزات بانک مسکن

ادامه مطلب
طراحی,نصب و راه اندازی تجهیزات بخش ژنراتورهای مرکزداده و ساختمان مرکزی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

طراحی,نصب و راه اندازی تجهیزات بخش ژنراتورهای مرکزداده و ساختمان مرکزی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
خدمات,پشتیبانی,نگهداری,زیرساخت مرکزداده-شرکت بورس اوراق بهادار تهران

خدمات,پشتیبانی,نگهداری,زیرساخت مرکزداده-شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
خدمات راهبری و پشتیبانی و نگهداری از سه دستگاه  دیزل ژنراتور,تابلوهای برق و…. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

خدمات راهبری و پشتیبانی و نگهداری از سه دستگاه دیزل ژنراتور,تابلوهای برق و…. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

ادامه مطلب
سامانه مانیتورنیگ و مدیریت زیرساخت دیتاسنتر 240 رک و DCIM شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سامانه مانیتورنیگ و مدیریت زیرساخت دیتاسنتر 240 رک و DCIM شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
خرید تجهیزات بخش ژنراتور های مرکز داده و ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران

خرید تجهیزات بخش ژنراتور های مرکز داده و ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
مشاوره,نگهداری و پشتیبانی از زیر ساخت های ذخیره سازی پشتیبان گیری مجازی سازی در دو مرکز داده فعلی سازمان بورس اوراق بهادار

مشاوره,نگهداری و پشتیبانی از زیر ساخت های ذخیره سازی پشتیبان گیری مجازی سازی در دو مرکز داده فعلی سازمان بورس اوراق بهادار

ادامه مطلب
خرید,نصب و راه اندازی 5 دستگاه چیلر سازمان صدا و سیما

خرید,نصب و راه اندازی 5 دستگاه چیلر سازمان صدا و سیما

ادامه مطلب
خرید دو دستگاه خنک کننده آب ربروزن جهت بال شرقی مرکزداده فردوسی بانک مسکن

خرید دو دستگاه خنک کننده آب ربروزن جهت بال شرقی مرکزداده فردوسی بانک مسکن

ادامه مطلب
خدمات سرویس،نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده ایران کیش

خدمات سرویس،نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده ایران کیش

ادامه مطلب
طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای مرکز داده ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران.

طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای مرکز داده ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران.

ادامه مطلب
ایجاد و راه‌اندازی دیتاسنتر سازمان فناوری اطلاعات ایران در ساختمان مرکزی.

ایجاد و راه‌اندازی دیتاسنتر سازمان فناوری اطلاعات ایران در ساختمان مرکزی.

ادامه مطلب
طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و راهبری تجهیزات مربوط جهت برق اضطراری مرکز داده بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و راهبری تجهیزات مربوط جهت برق اضطراری مرکز داده بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

ادامه مطلب
طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی دیتاسنتر سازمان برنامه و بودجه کشور.

طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی دیتاسنتر سازمان برنامه و بودجه کشور.

ادامه مطلب
طراحی، تأمین واجرای مرکز مونیتورینگ دیتاسنتر امام علی(ع) سازمان صدا و سیما ج.ا.ایران.

طراحی، تأمین واجرای مرکز مونیتورینگ دیتاسنتر امام علی(ع) سازمان صدا و سیما ج.ا.ایران.

ادامه مطلب
طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی مرکز داده بانک رفاه.

طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی مرکز داده بانک رفاه.

ادامه مطلب
طراحی خرید نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (کافه بازار)

طراحی خرید نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (کافه بازار)

ادامه مطلب
طراحی، تأمین، و ساخت دیتاسنتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش.

طراحی، تأمین، و ساخت دیتاسنتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش.

ادامه مطلب
طراحی تامین و نصب اتاق سرور شرکت فرابورس ایران

طراحی تامین و نصب اتاق سرور شرکت فرابورس ایران

ادامه مطلب
مشاوره و طراحی مفهومی زیرساخت فیزیکی مرکزداده بیمه کوثر

مشاوره و طراحی مفهومی زیرساخت فیزیکی مرکزداده بیمه کوثر

ادامه مطلب
تامین اجرا نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی دیتاسنتر شرکت داده ورزی سداد

تامین اجرا نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی دیتاسنتر شرکت داده ورزی سداد

ادامه مطلب
جمع آوری انتقال جابه جایی نصب و راه اندازی تجهیزات (مهاجرت) دیتاسنتر پست بانک

جمع آوری انتقال جابه جایی نصب و راه اندازی تجهیزات (مهاجرت) دیتاسنتر پست بانک

ادامه مطلب
طراحی و مشاوره زیرساخت فیزیکی مرکز داده بیمه سینا

طراحی و مشاوره زیرساخت فیزیکی مرکز داده بیمه سینا

ادامه مطلب
طراحی، خرید، نصب، اجرا و راه‌اندازی سامانه خنک کننده دیتاسنتر بانک مسکن.

طراحی، خرید، نصب، اجرا و راه‌اندازی سامانه خنک کننده دیتاسنتر بانک مسکن.

ادامه مطلب
پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری دیتاسنتر وسیستم عامل سایت اصلی بانک سپه.

پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری دیتاسنتر وسیستم عامل سایت اصلی بانک سپه.

ادامه مطلب
طراحی، تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دیتاسنتر شرکت توسن در پارک فناوری پردیس.

طراحی، تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دیتاسنتر شرکت توسن در پارک فناوری پردیس.

ادامه مطلب
خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی مرکز داده و مرکز مانیتورینگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران.

خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی مرکز داده و مرکز مانیتورینگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران.

ادامه مطلب
طراحی تامین نصب و راه اندازی تله پورت ماهواره ای شرکت ارتباط ماهواره ای سامان

طراحی تامین نصب و راه اندازی تله پورت ماهواره ای شرکت ارتباط ماهواره ای سامان

ادامه مطلب
خرید نصب و راه اندازی سیستم تهویه و سرمایش دیتاسنتر سازمان صدا و سیما

خرید نصب و راه اندازی سیستم تهویه و سرمایش دیتاسنتر سازمان صدا و سیما

ادامه مطلب
ارائه خدمات ۲۴x۷ سرویس نگهداری و پشتیبانی دیتاسنتر بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

ارائه خدمات ۲۴x۷ سرویس نگهداری و پشتیبانی دیتاسنتر بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

ادامه مطلب
طراحی و اجرای سالن مونیتورینگ شبکه دولت مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران.

طراحی و اجرای سالن مونیتورینگ شبکه دولت مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ادامه مطلب
طراحی تفصیلی، خرید و نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی زیرساخت مرکز داده بیمه مرکزی.

طراحی تفصیلی، خرید و نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی زیرساخت مرکز داده بیمه مرکزی.

ادامه مطلب
یکپارچه‌سازی و نگهداری تجهیزات اکتیو مرکز داده و را‌ه‌اندازی سرویس‌های جدید ارتباطی سازمان برنامه و بودجه کشور.

یکپارچه‌سازی و نگهداری تجهیزات اکتیو مرکز داده و را‌ه‌اندازی سرویس‌های جدید ارتباطی سازمان برنامه و بودجه کشور.