شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

دیتاسنتر و استاندارد ها

به مجموعه ای از دستورالعملها و الزامات در طراحی و ساخت دیتاسنتر گفته می شود که با قرارگرفتن در مسیر آن، دیتاسنتری امن با کارکرد مطمین و پایدار ایجاد خواهد شد. متداولترین استانداردهای دیتاسنتر عبارتند از TIA942 و BICSI

TIA-942

استاندارد Bicsi

سوال دیگری دارید؟