خدمات راهبری و پشتیبانی و نگهداری از سه دستگاه دیزل ژنراتور,تابلوهای برق و…. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی