شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی مرکز داده بانک رفاه.

پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری و سیستم‌عامل سایت اصلی بانک سپه. 
از مهمترین ویژگی‌های این ديتاسنتر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– استقرار نفرات نگهدار ۷x۲۴ در حوزه اکتیو و زیرساخت.
– طراحی و اجرای سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریتی نوین (مدیریت فرآیندهای راهبری، مانیتورینگ متمرکز و غیره).
– طراحی و بهسازی اتاق سرور.
– بهسازی شبکه پسیو.
– تأمین قطعات اکتیو.
– ارائه طرح های بهینه‌سازی حوزه زیرساخت.
– خدمات تأمین و اجرای طرح های بهینه‌سازی حوزه زیر ساخت.

طراحی، خرید، نصب و را‌ه‌اندازی مرکز داده بانک رفاه.

www.refah-bank.ir