شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس

طراحی خرید نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (کافه بازار) -

Post a comment

Your email address will not be published.